Strokovna zdravstveno vzgojna revija

6

Nagradna igra Da vas pozimi ne bo zeblo


Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Da vas pozimi ne bo zeblo«

1. Kdo prireja nagradno igro

Organizator nagradne igre »Da vas pozimi ne bo zeblo« je MOREL tiskovna agencija, d.o.o., v nadaljevanju organizator, nagrade pa zagotavlja podjetje Halo pesek, d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31B, 8232 Šentrupert.

2. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 16.6.2017 do vključno 14.9.2017 v reviji Vita in v spletni izdaji revije www.revija-vita.com

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija revije Vita in podjetja Halo pesek, d.o.o. , pridobivanje baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenega medija.

4. Potek nagradne akcije

V nagradni akciji lahko bralke in bralci sodelujejo na sledeč način:

  • Izrezan kupon iz revije ali spletne izdaje revije Vita s svojimi podatki (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka in elektronski naslov) pošljejo na naslov: Halo pesek trgovina in storitve d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31B, 8232 Šentrupert

Sodelujejo lahko do vključno 14.9.2017 do 23.59 ure.
Med vsemi sodelujočimi bo komisija po koncu nagradne igre med vsemi sodelujočimi (pravilno in v celoti izpolnjeni kuponi, elektronska pošta) izžrebala 23 nagrajencev, ki bodo prejeli tri glavne nagrade ter 20 tolažilnih.
Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve

Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija po koncu nagradne igre izžrebala 23 (triindvajset) nagrajencev, med katere bodo razdeljene nagrade.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev

Za sodelovanje v sklopu nagradne igre »Da vas pozimi ne bo zeblo« se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na način, določen v 4. točki Pravil. Žrebanje bo potekalo v živo prek spletne televizije MORELTV.
Zbiranje pravilnih odgovorov poteka o do vključno 14.9.2017 po zaključku bo strokovna komisija, določena v 7. točki teh pravil, izžrebala 20 dobitnikov nagrad, navedenih v 5. členu Pravil.
Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu MOREL agencjia, Reboljeva 13, 1000 Ljubljana.

7. Pristojnosti komisije igre

Komisijo sestavljajo 3 predstavniki MOREL agencije in podjetja Halo pesek.
Komisija igre ima sledeče pristojnosti:

  • nadzor poteka akcije in žrebanja
  • Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.
8. Seznam nagrad

Po zaključku nagradne igre in žrebanju, ki bo 15.9. 2017 ob 18. uri in po potekalo v živo prek spletne televizije MORELTV (www.moreltv.com), 15.9. 2017 bo opravljen žreb vseh 23 nagrajencev. Nagrade so razdeljene: tri glavne nagrade po dve paleti bukovih drv ali trikrat po tono peletov ter 20 paketov trsk ali vreče peletov.

9. Objava sodelujočih in žrebanje

Nagrajenci bodo objavljeni 16.9.2017 na spletni strani www.revija-vita.com
V primeru, da izžrebani nagrado zavrnejo, se žreb ne ponovi.

10. Splošno o nagradah in sodelujočih

Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu Pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade.
Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu v akciji »Da vas pozimi ne bo zeblo« ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje organizator.
V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade organizatorju MOREL agenciji in podeljevalcu nagrade Halo pesek,d.o.o., posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila o nagradi.
Akontacijo dohodnine oziroma davek od nagrade plača nagrajenec.
Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, od organizatorja in soorganizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanih nagrajencev.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni akciji lahko sodelujejo vsi, ki pošljejo kupon izrezan iz tiskane ali spletne izdaje revije.

12. Druge določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči soglašajo s pravili nagradne igre.

13. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.revija-vita.com

14. Uporaba osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov v nagradnem kuponu ali elektronski pošti in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).
S podanim soglasjem udeleženci nagradne igre dovoljujejo podjetju organizatorja MOREL agencija d.o.o., Reboljeva 13, 1000 Ljubljana, da kot upravljavca zbirke obdelujeta zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko MOREL agencija obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli prekličejo sodelovanje v nagradni igri. Preklic sodelovanja sodelujoči zahtevajo pisno po pošti na naslov MOREL d.o.o., Reboljeva 13 , 1000 Ljubljana ali s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@morel.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključijo iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.
Komisija ima pravico iz nagradne akcije diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni akciji so končne.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 16.7.2017.