Strokovna zdravstveno vzgojna revija

Spoštovani,
Zdravstvenovzgojna revija Vita je edina tovrstna revija v Sloveniji, kateri je ministrstvo RS za zdravje priznalo nacionalni pomen in se deli brezplačno po vsej Sloveniji. Revija izhaja brez kakršnekoli državne pomoči in se samofinancira iz prodaje oglasnega prostora. Njena povprečna naklada je 17.000 izvodov. Vsako revijo preberejo najmanj trije bralci. Revija seznanja slovensko javnost o znanju in zmožnostih slovenskega zdravstva, saj so avtorji izključno domači zdravstveni delavci od akademikov medicinske znanosti do neposrednih praktikov v zdravstveni negi. Poleg tega pa širi na strokoven in poljuden način vedenje med slovensko populacijo o različnih vrstah obolenj in tegob, ki lahko prizadenejo sodobnega človeka in njegovo zdravje. Revija Vita je odličen oglasni medij, ki bo vaše oglasno trženje naredilo najbolj učinkovito. Revija se deli brezplačno po vsej Sloveniji. 80 odstotkov celotne naklade se razdeli po slovenskih zdravstvenih ustanovah (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštiut Ljubljana, mariborski univerzitetni klinični center, zdravstveni dom Maribor, celjska bolnišnica, zdravstveni dom Celje, bolnišnica Murska Sobota, bolnišnica Jesenice, zdravstveni domovi Koper, Izola, Piran, Velenje, novogoriška bolnišnica, zdravstveni dom Tolmin, zdravstveni dom Črnomelj, zdravstveni domovi na Koroškem, zdravstveni domovi Ljubljana, zdravstveni dom Lendava, zdravilišča, lekarne...) ostali del naklade pa po slovenskih osnovnih in srednjih šolah, knjižnicah… Gre za največji humanitarni edukativni projekt na področju zdravstvene vzgoje v Sloveniji in tudi v Evropi, saj ni evropske države, kjer bi zdravstvenovzgojno reviji delili brezplačno v takšni nakladi glede na povprečje prebivalstva. Revija Vita je objavljena tudi na internetu, kjer beleži povprečno 50.000 zadetkov na mesec.
Ponudbe oziroma rezervacijo oglasnega prostora sprejemamo do zapolnitve oglasnega prostora.
Pokličite nas po telefonu ali pošljite nam elektronsko naročilo oziroma vas bom poklical.

Glavni in odgovorni urednik:
Emil Lukančič-Mori

CENIK OGLAŠEVANJA V REVIJI VITA

Ovitek zadnja barvna stran- cela stran2.000 evrov
Notranja cela stran ovitek barvna1.800 evrov
Notranja cela stran barvna1.600 evrov
1/2 oglasa na notranji strani revije1.300 evrov

Naslovnica barvna- pasica v višini 5 cm, po vsej dolžini stani1.500 evrov

Barvni oglas po vsej dolžini strani v višini 4 cm na notranjih straneh300 evrov
Grafično je mogoče oglas tudi prirediti na 8 cm, kar znese dvojno ceno.
Posebna ponudba okvirček 5,8x4 cm50 evrov

Vlaganje prospektov1.500 evrov

Odprite publikacijo v novem oknu - Brezplačno objavljanjeDodatna objava oglasa v reviji On line Vita na Internetu
www.revijavita.si ali www.revija-vita.com
70% cene bannerja (na mesec)
Banner A (728x90 px)550 evrov (na mesec)
Banner B (468x60 px)450 evrov (na mesec)
Banner C (300x600 px)400 evrov (na mesec)
Reklamni članek350 evrov (na mesec)

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA:

V ceno oglasa je zajeto enostavno oblikovanje (skeniranje do dveh slik ali logotipa in oblikovanje teksta), sicer zaračunavamo dodatno oblikovanje po dogovoru. Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa oziroma po dogovoru.
Reklamacijski rok je osem dni po objavi.
Naročnik je odgovoren za vsebino objave.
Založnik si pridržuje možnost, da v primeru višje sile, oglasa, naročenega za objavo v določeni številki revije ne objavi, ampak ga objavi v prvi naslednji možni izdaji.
Davek na dodano vrednost se zaračuna posebej.
Oddaja oglasnih materialov po dogovoru. Za večkratno oglaševanje v reviji (trikrat) oziroma za sklenitev letne pogodbe o oglaševanju vam nudimo tudi popuste po dogovoru.

Kontakti:

Uredništvo revije Vita
Reboljeva ulica 13,

1000 Ljubljana

e-mail: info@morel.si