CENIK OGLAŠEVANJA V REVIJI VITA

Ovitek zadnja barvna stran- cela stran2.000 evrov
Notranja cela stran ovitek barvna1.800 evrov
Notranja cela stran barvna1.600 evrov
1/2 oglasa na notranji strani revije1.300 evrov

Naslovnica barvna- pasica v višini 5 cm, po vsej dolžini stani1.500 evrov

Barvni oglas po vsej dolžini strani v višini 4 cm na notranjih straneh300 evrov
Grafično je mogoče oglas tudi prirediti na 8 cm, kar znese dvojno ceno.
Posebna ponudba okvirček 5,8x4 cm50 evrov

Vlaganje prospektov1.500 evrov

Odprite publikacijo v novem oknuDodatna objava oglasa v reviji On line Vita na Internetu
www.revija-vita.com
70% cene bannerja (na mesec)
Banner A (970x120 px)800 evrov (na mesec)
Banner B (265x360 px) (samo veliki zasloni)450 evrov (na mesec)
Banner C (970x120 px)400 evrov (na mesec)
Banner D (300x600 px) (samo veliki zasloni, vsi članki, vse številke)550 evrov (na mesec)
Banner E (300x600 px) (samo veliki zasloni, vse novice)100 evrov (na mesec)
Banner F (300x100 px) (samo veliki zasloni, samo izbrana številka revije Vita)20 evrov (na mesec)
Reklamni članek350 evrov (na mesec)


Prva stran:Prva stran med revijami:Skyscraper pri vseh člankih:Skyscraper pri vseh novicah:Pasica pri vseh člankih izbrane številke:Spoštovani,
Zdravstvenovzgojna revija Vita je edina tovrstna revija v Sloveniji, kateri je ministrstvo RS za zdravje priznalo nacionalni pomen in se deli brezplačno po vsej Sloveniji. Revija izhaja brez kakršnekoli državne pomoči in se samofinancira iz prodaje oglasnega prostora. Njena povprečna naklada je 17.000 izvodov. Vsako revijo preberejo najmanj trije bralci. Revija seznanja slovensko javnost o znanju in zmožnostih slovenskega zdravstva, saj so avtorji izključno domači zdravstveni delavci od akademikov medicinske znanosti do neposrednih praktikov v zdravstveni negi. Poleg tega pa širi na strokoven in poljuden način vedenje med slovensko populacijo o različnih vrstah obolenj in tegob, ki lahko prizadenejo sodobnega človeka in njegovo zdravje. Revija Vita je odličen oglasni medij, ki bo vaše oglasno trženje naredilo najbolj učinkovito. Revija se deli brezplačno po vsej Sloveniji. 80 odstotkov celotne naklade se razdeli po slovenskih zdravstvenih ustanovah (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštiut Ljubljana, mariborski univerzitetni klinični center, zdravstveni dom Maribor, celjska bolnišnica, zdravstveni dom Celje, bolnišnica Murska Sobota, bolnišnica Jesenice, zdravstveni domovi Koper, Izola, Piran, Velenje, novogoriška bolnišnica, zdravstveni dom Tolmin, zdravstveni dom Črnomelj, zdravstveni domovi na Koroškem, zdravstveni domovi Ljubljana, zdravstveni dom Lendava, zdravilišča, lekarne...) ostali del naklade pa po slovenskih osnovnih in srednjih šolah, knjižnicah… Gre za največji humanitarni edukativni projekt na področju zdravstvene vzgoje v Sloveniji in tudi v Evropi, saj ni evropske države, kjer bi zdravstvenovzgojno reviji delili brezplačno v takšni nakladi glede na povprečje prebivalstva. Revija Vita je objavljena tudi na internetu, kjer beleži povprečno 50.000 zadetkov na mesec.
Ponudbe oziroma rezervacijo oglasnega prostora sprejemamo do zapolnitve oglasnega prostora.
Pokličite nas po telefonu ali pošljite nam elektronsko naročilo oziroma vas bom poklical.

Glavni in odgovorni urednik:
Emil Lukančič-Mori

Uredništvo revije Vita
e-mail: info@morel.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA

V ceno oglasa v tiskani reviji je zajeto enostavno oblikovanje (skeniranje do dveh slik ali logotipa in oblikovanje teksta), sicer zaračunavamo dodatno oblikovanje po dogovoru. Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa oziroma po dogovoru. Reklamacijski rok je osem dni po objavi. Naročnik je odgovoren za vsebino objave. Založnik si pridržuje možnost, da v primeru višje sile, oglasa, naročenega za objavo v določeni številki revije ne objavi, ampak ga objavi v prvi naslednji možni izdaji.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
Oddaja oglasnih materialov po dogovoru. Za večkratno oglaševanje v reviji (trikrat) oziroma za sklenitev letne pogodbe o oglaševanju vam nudimo tudi popuste po dogovoru.

PREDSTAVITEV

Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je uredniško in vsebinsko zasnovana tako, da je vsaka številka namenjena obravnavi enega bolezenskega področja. Avtorji zapisov so slovenski zdravniki in zdravstveni delavci, ki skušajo na poljuden način razložiti svoja spoznanja in ugotovitve. Revija predstavlja širši javnosti možnosti zdravljenja in preventivne dejavnosti slovenskega zdravstva. V njej slovenski strokovnjaki svoje znanstvene ugotovitve, novosti in izsledke poljudno predstavljajo zdravim in bolnim Slovencem.

Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je v bazi COBBIS-a. Bila je predstavljena na mednarodnem kongresu WHO v Ženevi. Uporabljena je bila kot vir informiranja krvodajalcev (študentje Medicinske fakultete) o zaščiti pred aidsom. Predstavljena je bila na mednarodnem kongresu Terapevtska edukacija bolnikov v Firencah. V letu 2006 je bila obdelana v diplomskem delu Raba zdravstvenovzgojnih revij pri zdravstvenovzgojnem delu medicinske sestre. Mnogokrat je citirana v tudi v drugih diplomskih delih in strokovnih člankih. Ministrstvo za zdravstvo RS je potrdilo, da je revija nacionalnega pomena. Revija Vita ima ISSN številko 1581-339.

V osnovnih šolah jo uporabljajo učitelji imajo pa jo tudi v knjižnicah. Bralci jo prebirajo tudi na internetu (www.revija-vita.com )

V srednjih zdravstvenih šolah jo uporabljajo kot dodatni učni pripomoček pri pouku zdravstvene nege. Mladi v srednjih šolah jo uporabljajo kot referenco za pripravo projektov, za pripravo razstav (na primer o negi zob, spolnosti), za informiranje o boju proti drogam, o zdravem stilu življenja, uporabljajo jo šolski psihologi (npr. številka Motnje hranjenja) in vzgojitelji v dijaških domovih. Uporablja se pri rednih sistematičnih pregledih v šolskih dispanzerjih, mladostniki prejmejo tiskane izvode. .

Revija se brezplačno deli po slovenskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, srednjih in osnovnih šolah, vrtcih, zdraviliščih in domovih za starejše občane in društvih bolnikov, v strokovnih zdravstvenih in medicinskih društvih in združenjih, na medicinski fakulteti…

Revija prispeva k višji stopnji zdravstvene ozaveščenosti prebivalstva ali posameznih bolj ogroženih skupin prebivalstva ter s tem posledično k boljši skrbi za zdravje ali manjši rabi zdravstvenih storitev. Pomaga tudi pri humanizaciji odnosov med zdravstvenimi delavci in zavarovanci oziroma uporabniki zdravstvenih storitev. Z brezplačno delitvijo revije se skuša uresničiti želja, da se z določeno zdravstveno tematiko seznani čim več ljudi, da se razširi njihova razgledanost, s tem pa tudi pospešuje preventivno ravnanje pri ohranjanju lastnega zdravja. Ni namenjena samo strokovnjakom, ki jo uporabljajo kot strokovno literaturo za pripravo zdravstveno vzgojnih predavanj, temveč vsem, ki so že seznanjeni z posameznimi vsebinskimi sklopi in nato želijo povedano doma obnoviti, morda družini predstaviti svoj problem. Namenjena je bolnikom, ki želijo o svoji zdravstveni težavi izvedeti več in tudi sami prispevati k zdravljenju.

Revija je pomemben oblikovalec zdravstvene kulture v Sloveniji. Z vsebinsko zaokroženimi sklopi in brezplačno delitvijo se omogoča, da pride med najširši krog bralcev. Ti tako dobijo dragocene informacije za varovanje lastnega zdravja, posredno pa so jim predstavljene tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja, bodisi obveznega ali dodatnega.


Strokovna urednica

Majda Mori Lukančič, prof.zdr.vzg.