Sodobni načini endoskopske kirurgije so močno skrajšali trajanje operacij in pooperativnega zdravljenja ter zdravstvene nege. Posegi so bistveno manj boleči, vendar skrivajo nevarnosti, ki so v sklopu neugodnih okoliščin lahko usodne. Zaposleni si vseskozi prizadevamo, da bi bilo zdravljenje in bivanje pacientk na našem oddelku prijazno, strokovno in varno. Zato nenehno sledimo razvoju znanosti in tehnologiji v okviru zmožnosti, saj se zavedamo, da s tem dvigujemo kakovost opravljenih storitev, kar je najbolj pomembno, zadovoljstvo pacientk. Zelo pomemben je že prvi stik. 5

Predoperativna priprava in pooperativni nadzor


Medicinska sestra na oddelku za endoskopske posege je oseba, ki opravi mnogo majhnih opravil, ki oblikujejo celoto in pripomorejo k zdravljenju pacientk. Medicinska sestra je del tima in načrtuje potek zdravstveno-babiške nege v času bivanja pacientk v bolnišnici. Medicinska sestra je tudi del širšega zdravstvenega tima in deluje v okviru enotne organizacije na osnovi strokovnega znanja in izdelanih standardov. S tem pripomore k pospeševanju zdravljenja in dobrega počutja pacientk. Celoten proces zdravstvene in babiške nege je zasnovan na dobro organiziranem in izvedenem sprejemu pacientk. Pomembna je dobra komunikacija, ob dobro pripravljenih obrazcih za zbiranje podatkov. Dokumentacija je nadaljnje vodilo za ugotavljanje pacientkinih potreb, ciljev in aktivnosti v vlogi medicinske sestre pri izvajanju diagnostično-terapevtskih posegov. Po administrativnem sprejemu, sledi strokovni sprejem, ko napišemo sestrsko anamnezo. Tukaj je zajeto vse, kar nas zanima in pripomore k prijaznemu in ugodnemu bivanju ter zdravstveni negi in zdravljenju. Iz pogovora s pacientko izvemo, ali že ima kakršnekoli izkušnje z endoskopskimi operacijami ali preiskavami. Zanima jo seznanjenost pacientke s potekom operacije in možnimi zapleti, morebitna preobčutljivost na zdravila, kronične bolezni in njihovo zdravljenje, psihično stanje (pojavlja se strah pred operativnim posegom, diagnozo in prognozo ter strah pred bolečino in anestezijo). Ob sprejemu pacientko seznanimo z ožjo in širšo okolico ter odgovorimo na morebitna vprašanja v okviru naših kompetenc.
Dokumentacija ob sprejemu:

  • napotnica za sprejem v bolnišnico (izda jo osebni ginekolog)
  • izvidi že izvedenih preiskav, ki jih pacientka prinese s seboj
  • zdravila, ki jih pacientka jemlje

Pacientka podpiše določene dokumente, in sicer:

  • pristanek na operativni poseg
  • pristanek na anestezijo
  • formular o obiskih in seznanjanju domačih

Poleg tega dobi pacientka:

  • informativno knjižico o ustanovi in ustne informacije o konkretnem oddelku
  • anketni vprašalnik o zadovoljstvu, ki ga lahko po posegu izpolni
  • pisna in ustna navodila glede psihofizične priprave na poseg

Medicinska sestra sprejme pacientko v prostoru za sprejeme, se ji predstavi in razloži potek priprave na operativni poseg ter hišni red. Obenem odgovarja na morebitna pacientkina vprašanja.
V pogovoru s pacientko, izpolni vso potrebno dokumentacijo za operativni poseg. Na temperaturni list izpiše ime in priimek pacientke, rojstne podatke, telesno težo in telesno višino. Sledi negovalna anamneza. Zabeleži možne alergije, kronične bolezni ali morebitne posebnosti. Izpiše tudi podatke o zadnji menstruaciji, dolžini menstruacijskega ciklusa in času trajanja menstruacije. Povpraša jo o porodih, splavih ali zunajmaterničnih nosečnostih. Zanima jo tudi, ali je kdaj dobila anestezijo oziroma transfuzijo krvi in njene izkušnje s tem. Na razumljiv način po potrebi opiše naravo in potek posega, ter okrevanje po posegu. Ves čas deluje pomirjujoče in razumevajoče ter vzpostavlja zaupljiv odnos. Na morebitna vprašanja odgovarja v okviru svojih kompetenc.
Po pogovoru pacientko pošlje v sprejemno pisarno, kjer podatke vnesejo v računalnik in dobi matično številko ter nalepke. Nato medicinska sestra izmeri vitalne znake (temperatura, pulz, krvni tlak in dihanje) s tem dobi splošno oceno. Podatke vnese v računalnik in na odvzete vzorce napiše številko vzorca. Za določitev krvne skupine izpolni napotnico za Zavod za transfuzijo. Medicinska sestra odvzame kri za običajne laboratorijske preiskave oziroma bolj specifične, odvisno od operativnega posega. Nato pacientki predstavi oddelek in jo napoti v garderobo, kjer se preobleče v bolniško perilo. Sledi namestitev v bolniško sobo in posteljo. S pacientko je ves čas v stiku in ji po potrebi svetuje, pri čemer se omeji na kratke vzgojno- zdravstvene nasvete. Sledi ginekološka anamneza in ginekološki status, ki ju izvede zdravnik, nato pa še EKG in internistični pregled. Po opravljenih diagnostično-terapevtskih posegih dobi pacientka odvajalo ter navodila glede priprave na operativni poseg , popiti je treba veliko nesladkane, negazirane tekočine, popoldne se ne sme uživati trde hrane, po polnoči pa po možnosti tudi piti ne več. Seznani jo s hišnim redom, obiski in vizito. Skuša ugoditi pacientkinim potrebam. Medicinske sestre se zavedamo, da smo mi tukaj zaradi pacientke in ne obratno. V primeru, da je internist predpisal določene dodatne preiskave, jih skušamo čim prej opraviti in pridobiti izvide. Ker je sprejem načrtovan v sodelovanju z operaterjem in širšim zdravstvenim timom, skušamo vse izvesti dosledno in posega po možnosti ne prelagamo za naslednji dan.
Ko je stanje po operativnem posegu stabilno, pacientko iz prebujevalnice premestimo oziroma sprejmemo v posebno sobo na oddelek. Pacientka je tu prepuščena medicinski sestri ali zdravstvenemu tehniku, ki je usposobljen za nadzor in pomoč. Opazovati je treba; zavest, barvo kože, krvavitev, stanje zenic, pulz, arterijski krvni tlak, telesno temperaturo in bolečino. Najbolje je, da imamo pacientko priklopljeno na monitor, ki zazna tudi EKG in nasičenost s kisikom.
Medicinska sestra najprej poskrbi za fizično udobje pacientke. Pacientko oblečemo v spalno srajco, namestimo vložek, oblečemo hlačke, pregledamo operacijsko rano, intravenski kanal ter ju po potrebi oskrbimo. Nato pripravimo predpisano terapijo, izmerimo vitalne znake in pacientko namestimo v udoben položaj. S pacientko vseskozi komuniciramo v okviru njenih zmožnosti poslušanja in v okviru naših kompetenc ter izvajamo potrebno zdravstveno nego. Informacije o diagnozi in prognozi obvezno poda zdravnik operater. Zelo važno in potrebno je vse to dokumentirati. Če vse poteka brez zapletov in je pacientka v dobri psihofizični kondiciji, lahko zapusti oddelek v spremstvu svojcev čez 24 do 48 ur. Pacientka dobi odpustnico in informacije glede okrevanja v domači oskrbi ter življenjskih aktivnostih v okviru njenih zmožnosti (odvisno od posega). V primeru povišane telesne temperature, napetosti v trebuhu, bolečin ali česa podobnega pacientki svetujemo, da se zglasi na matičnem oddelku ali urgenci. Glede šivov povemo, da jih ni treba pobirati, ker se resorbirajo v koži. To lahko traja 8 do 14 dni. Povemo ji, naj se tušira, in sicer z blagim milom preko obližev še 2 do 3 dni, nato pa naj obliže odstrani. Po tuširanju naj operativne rane popivna s suhim in čistim zloženčkom, še posebno pri popku. Pacientki povemo, da lahko jemlje protibolečinske tablete ali druga predpisana zdravila in poskrbi za higiensko dietetski režim, kar pomeni poskrbi da bodo zadovoljene življenske aktivnosti. Po možnosti pacientko naročimo na kontrolni pregled čez 2 do 3 mesece pri zdravniklu, ki je opravil operativni poseg, opravimo še kratko vzgojni-zdravstveni nasvet, in odgovorimo na morebitna vprašanja. Od pacintke se poslovimo na način, ki vzbuja pozitivno upanje in razumevanje.

Marika Andonova, dipl. med. sestra
UKC Ljubljana, Ginekološka klinika
Banner Kronoterm

Banner Pulz

Več revij